Jak rozliczyć fakturę zaliczkową?

faktura vat, faktura zaliczkowa, doradca podatkowy, rozliczenia, zaliczki, księgowanie, podatki, biuro księgowe, sprzedaż, opodatkowanie

Niektóre firmy wykonując po raz pierwszy usługę dla swojego klienta, żądają zaliczki. Zazwyczaj dla pokrycia kosztów transportu, czy zabezpieczenia transakcji. Faktura zaliczkowa zawiera większość elementów faktury VAT. Jednak ze względu na to, że jest to zaliczka, a nie sprzedaż, to dochodzą do niej dodatkowe elementy. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dokumentowania transakcji objętych VAT-em. Nowe uregulowania zostały wdrożone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku (Dz.U. MF 2012 poz. 1428). Wspomniany akt prawny przewiduje pewne modyfikacje jeżeli chodzi o sposób wystawiania faktur zaliczkowych (FVZ).

Oto lista rzeczy, które muszą znaleźć się obowiązkowa na FVZ:

• personalia, pełne nazwy oraz dane adresowe dla stron transakcji opodatkowanej VAT-em

• data wystawienia dokumentu

• zmieniający się kolejno numer, który jest jednoznacznie przypisany do danej faktury (podatnik może wykorzystać jedną serię oznaczeń lub większą ich ilość)

• informacja o dacie przekazania całości lub części należności (wymagana tylko w przypadku, gdy ta data jest inna niż dzień wystawienia faktury)

• numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy (NIP) lub jego europejski numer identyfikacji podatkowej (VAT-UE), który znajduje zastosowanie w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

• numer identyfikujący nabywcę towarów lub usług w ramach podatku od wartości dodanej (NIP dla kontrahentów krajowych oraz VAT-UE dla zagranicznych nabywców)

• kwota należności, która została otrzymana w całości lub w części

• oszacowana kwota podatku od towarów i usług, która jest obliczana według wzoru: kwota podatku od towarów i usług = (kwota otrzymanej należności x stawka VAT obowiązująca dla określonego towaru lub usługi) / (100 + stawka VAT obowiązująca dla określonego towaru lub usługi)

• uszczegółowione informacje na temat danej transakcji, czyli: konkretna nazwa towaru lub usługi, cena jednostkowa towaru lub usługi w ujęciu netto, wielkość złożonego zamówienia, wartość złożonego zamówienia w ujęciu netto, zastosowane stawki podatku od towarów i usług, kwoty podatku dla poszczególnych stawek, wartość zamówienia w ujęciu brutto.

Wystawca faktury zaliczkowej (sprzedawca) ma obowiązek zapłaty podatków związanych z przedpłatą. Natomiast odbiorca tej faktury (nabywca usługi/towaru) ma prawo do obniżenia podatków związanych z płatnością, o ile dotyczy ona transakcji w ramach działalności gospodarczej, zaś przepisy odgórnie nie anulują tego prawa. A jak zaksięgować FVZ? W książce przychodów i rozchodów nie wykazuje się zaliczek w momencie ich otrzymania. Sprzedaż, której dotyczy zaliczka podlega księgowaniu w całej kwocie dopiero w dniu powstania przychodu, którym jest – z pewnymi wyjątkami – dzień wydania towaru lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przepisy ustawy o VAT traktują zaliczki inaczej, niż ustawa o podatku dochodowym. Ogólna zasada dotycząca podatku VAT mówi, że obowiązek powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. I tym razem jednak w przypadku zaliczek pojawia się ważny wyjątek. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę – obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą otrzymania płatności. Przedsiębiorca, który otrzymał taką przedpłatę ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki, a tym samym rozliczenia związanego z nią VAT-u. Podatek VAT zawarty w tej fakturze podlega rozliczeniu w okresie, w którym otrzymano zaliczkę.Np. jeśli zaliczkę otrzymano 31 stycznia, a faktura została wystawiona 3 lutego, to VAT należy rozliczyć w styczniu.

przeczytaj cały artykuł "Jak rozliczyć fakturę zaliczkową?"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki plików cookies.